پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
طهورا شيخي ناراني [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، پرویز امیدی[استاد راهنما]، محمدرضا نيکودل [استاد راهنما]
چکیده: همگام با رشد صنعت و افزایش تولید محصولات صنعتی، تولید پسماندهای خطرناک نیز دراستان قم افزایش یافته است و احداث مکانی مناسب جهت دفن بهداشتی پسماندها ضروری می باشد. در این پایان نامه تلاش شده است با بهره گیری از پارامترهایی نظیر زمین شناسی، خاک شناسی، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، هواشناسی، راه های دسترسی، مناطق مسکونی و پوشش گیاهی که نقش موثری در محل دفن پسماندها ایفا می کنند، مناسب ترین مکان جهت احداث لندفیل بهداشتی در استان قم شناسایی گردد. با توجه به تعدد پارامترهای اثر گذار در انتخاب محل دفن پسماند و همین طور وجود معیارهای مختلف برای انتخاب مناسب ترین منطقه، پی جوئی مکان مناسب از طریق شیوه های سنتی و صحرائی بسیار دشوار و بعضاً ناممکن می باشد. لذا در مطالعه حاضر از روش وزن دهی افزایشی ساده به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. مکان یابی محل دفن پسماندهای استان قم در 3 مرحله شامل : پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند، بازدیدهای صحرائی و گزینش نهائی صورت گرفته است. پس از انتخاب پهنه های نهائی به منظور شناخت، پیش بینی، ارزیابی و کاهش اثرات بیوفیزیکی، اجتماعی و سایر اثرات وابسته به احداث لندفیل در مناطق پیشنهادی ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام شده است. با انجام این مرحله، مناسب ترین منطقه با کمترین اثر زیست محیطی جهت دفن بهداشتی پسماندهای خطرناک منطقه شماره 4 در غرب شهر قم به مساحت 32 کیلومتر مربع پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پسماند خطرناک #مکان یابی #لندفیل بهداشتی #روش وزن دهی افزایشی ساده #سامانه اطلاعات جغرافیایی #پهنه بندی #ارزیابی اثرات زیست محیطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)