پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه حسین زاده [پدیدآور اصلی]، علی اکبر مومنی[استاد راهنما]، رحیم باقری[استاد مشاور]
چکیده: گسترش شهرها و افزایش جمعیت موجب افزایش تولید زباله‌های جامد در مناطق شهری شده است که یکی از مهم‌ترین منابع تهدیدکننده محیط‌زیست به شمار می‌رود. بنابراین، از نقطه نظر زیست‌محیطی مدیریت زباله نقش بسیار مهمی دارد. در حال حاضر دفن بهداشتی پسماند، مقرون به صرفه‌ترین سیستم دفع زباله‌های جامد است که تاثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی و هزینه‌های نظارت بر محیط‌زیست دارد. مهم‌ترین اهداف این تحقیق، اولاً ارزیابی اثرات لندفیل کنونی بهشهر بر روی محیط‌زیست اطراف و ثانیاً مکان‌یابی جدید برای محل دفن زباله‌ شرق استان مازندران می‌باشد. بدین منظور تعداد 12 نمونه خاک سطحی از محل دفن زباله و زمین‌های کشاورزی اطراف آن جمع‌آوری شده و نمونه‌ها پس از آماده‌سازی جهت اندازه‌گیری 35 عنصر توسط دستگاه ICP-OES، آنالیز شدند و از بین عناصر آنالیز شده، 8 عنصر کبالت، روی، مس، آرسنیک، مولیبدن، کروم، نیکل و کادمیوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با 4 استاندارد آلودگی مقایسه گردید. آنالیز آماری بر روی نتایج بدست آمده با استفاده از ماتریس پیرسون، ضریب غنی‌شدگی، فاکتور آلودگی و فاکتور بار آلودگی انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین غلظت کبالت، کادمیوم، روی، مس، آرسنیک و نیکل در تمامی نمونه‌ها نسبت به استاندارد بالاتر بوده است. خاک‌های مورد مطالعه از نظر آلودگی انسان‌زاد در رده متوسط قرار داشته و از نظر غنی‌شدگی روند Cd>As>Zn>Cu>Ni>Co>Cr>Mo مشاهده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تاثیر شیرابه لندفیل بر روی آلودگی فلزات سنگین آب زیرزمینی، تعداد 11 نمونه آب از محل چشمه و چاه‌های اطراف لندفیل گرفته شد و توسط دستگاه ICP-MS آنالیز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که آب زیرزمینی تحت تاثیر شیرابه لندفیل قرار نگرفته است. به منظور انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله‌های جامد شهری در شرق استان مازندران، معیارهای متعددی از قبیل کاربری اراضی، کیفیت آب زیرزمینی، سطح آب زیرزمینی، نفوذپذیری، شیب، فاصله از مرکز تولید پسماند، فاصله از آب سطحی، جهت باد، فاصله از جاده، بارش، منابع قرضه، لرزه‌خیزی و فاصله از گسل در نظر گرفته شده است. تمام لایه‌های اطلاعاتی معیارها با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS رده‌بندی شدند. سپس برای وزن‌دهی به لایه‌های اطلاعاتی، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید. با تلفیق نتایج حاصل از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، منطقه مورد مطالعه از نظر مستعد بودن برای دفن زباله به چهار گروه مناسب، نسبتا مناسب، نسبتا نامناسب و نامناسب پهنه‌بندی شدند. در نهایت، با در نظر گرفتن معیارهای زیست‌محیطی و اجرایی، پهنه مناسب جهت دفن زباله‌های جامد شهری پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان‌یابی #لندفیل #مازندران #سیستم اطلاعات جغرافیایی #فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)