پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فهیمه مستوفی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: دراین پایان نامه، با توجه به اهمیت کنترل ولتاژ خروجی در مبدل ها، یک کنترل کننده هوشمند با استفاده از الگوریتم Q-Learning برای کنترل ولتاژ خروجی مبدل افزاینده بهره بالا، مبدل افزاینده و مبدل کاهنده طراحی شده است. الگوریتم Q-Learning، یک الگوریتم یادگیری تقویتی بدون مدل برای یادگیری ارزش یک عمل در یک حالت خاص است. نیازی به مدلی از محیط ندارد و می‌تواند مشکلات مربوط به انتقال‌ها و پاداش‌های تصادفی را بدون نیاز به سازگاری حل کند. برای این منظور ابتدا معادلات حاکم بر مبدل ها بدست آورده می شود و با مدل سازی خطی مبدل ها و با تبدیل معادلات آنها به یک مسئله ردیابی درجه دوم خطی و حل آن توسط الگوریتم Q-Learning و شبیه سازی مبدل ها در محیط نرم افزار متلب، مشاهده می شود که نتایج شبیه سازی با الگوریتم Q-Learning عملکرد مطلوبی روی مدل میانگین مبدل ها دارد. برای نشان دادن کارآیی و عملکرد کنترل کننده پیشنهادی، مبدل های مذکور با کنترل کننده فازی هم شبیه سازی می شوند و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ی نتایج شبیه سازی کنترل کننده فازی و الگوریتم Q-Learning نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن مقاوم بودن دربرابر تغییرات بار، از نظر معیار های کنترلی مانند زمان صعود، بالازدگی و ریپل عملکرد مناسب تری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : مبدل افزاینده بهره بالا #مبدل افزاینده #مبدل کاهنده #یادگیری تقویتی #الگوریتم Q-Learning #کنترل کننده فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)