پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی مشار موحد [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، سید کمال حسینی ثانی [استاد مشاور]
چکیده: کنترل مرتبه کسری این امکان را در اختیار طراح قرار می‌دهد تا با مدل‌سازی دقیق‌تر دستگاه‌ها خطای ناشی از مدل‌سازی به حداقل برسد. همچنین با استفاده از اصول کنترل مرتبه کسری، کنترل‌کننده‌ای باقابلیت‌هایی به‌مراتب بیشتر نسبت به کنترل‌کننده مرتبه صحیح برای کنترل فرآیند ایجاد می‌گردد. در این پایان‌نامه هدف دریافت بیشینه توان از باد در توربین بادی یک کیلوواتی محور افقی ساخته‌شده در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد است. مدل‌سازی کسری مبدل باک انجام می‌شود و در ادامه با طراحی کنترل‌کننده‌های تناسبی- انتگرالی- مشتقی از مرتبه کسری که قابلیت حذف نویز فرکانس بالا در کنار دفع اغتشاش فرکانس پایین علاوه بر مقاوم بودن نسبت به تغییرات بهره را دارند دریافت توان بیشینه محقق می‌گردد. درگذشته روش‌های تطبیقی و فازی برای کنترل حلقه‌های کنترلی داخلی و خارجی به جهت هماهنگی با نواحی کاری مختلف توربین بادی صورت پذیرفته است که در این پژوهش با استفاده از دو کنترل‌کننده با ضرایب ثابت در حلقه‌های کنترلی داخلی و خارجی تمامی خواسته‌های عملکردی با تنظیم صحیح سیکل وظیفه مبدل باک به دست می‌آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی #کنترل مرتبه کسری #مبدل کاهنده باک #کنترل‌کننده PID

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)