پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حمیدرضا داودی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: سیستم کنترل پرواز موشک‌ها به دلیل داشتن ناحیه کاری گسترده و همچنین وجود نیرو‌ها و گشتاورهای آئرودینامیکی متغیر در طول پرواز، در شمار سیستم‌های پیچیده برای طراحی سیستم کنترل به حساب می‌آید. این نکته با توجه به تزویج معادلات حرکت طولی و عرضی و همچنین ذات متغیر با پارامتر مدل موشک در طول پرواز که طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی را به طراح تحمیل می‌کند، نمود بیشتری پیدا می‌کند. در این پایان‌نامه با جداسازی معادلات حرکت طولی و عرضی موشک با در نظر گرفتن فرضیه‌های معمول در این زمینه، به طراحی خلبان خودکار برای یک موشک زمین به هوا با معادلات دو درجه آزادی در کانال فراز به کمک الگوریتم جدول‌بندی بهره فازی که در گروه روش‌های کنترلی تطبیقی خارج از خط به شمار می‌رود می‌پردازیم. رویکرد این روش مبتنی بر طراحی کنترل‌کننده‌های خطی در مراکز نواحی جدول‌بندی است که مراکز نواحی با آموزش یک سیستم فازی بر اساس اطلاعات متغیرهای جدول‌بندی محاسبه می‌شوند. آموزش سیستم فازی با کمک الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات صورت می‌پذیرد که در آن مراکز توابع عضویت سیستم فازی برای کمینه کردن خطای ناشی از خطی سازی سیستم غیرخطی بهینه می‌شوند. همچنین برای طراحی کنترل‌کننده‌های خطی از کنترل‌کننده تناسبی انتگرالی مرتبه کسری بهره گرفته شده است که پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات تنظیم می‌شوند. کارایی الگوریتم پیشنهادی با نتایج شبیه‌سازی نشان داده می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم کنترل پرواز- کنترل‌کننده جدول‌بندی بهره فازی- الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات- کنترل‌کننده PID مرتبه کسری- سیستم فازی تاکاگی سوگنو مرتبه صفر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)