پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محسن مهدیان [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: تحلیل پایداری و همچنین پایدارسازی سیستم های فازی را می توان یکی از پرکارترین موضوعات در زمینه سیستم های فازی T-S دانست. در فصل سوم و چهارم که نتایج کار نگارنده می باشد، سعی شده است با استفاده از تلفیق معادلات دیفرانسیل ضربه ای و روابط سیستم های فازی T-S مفصلاَ به بررسی موضوع پایدارسازی این نوع از سیستم های فازی پرداخته شود. به همین منظور در فصل سوم دو روش جهت طراحی یک کنترل کننده ضربه ای فازی برای سیستم های فازی T-S زمان پیوسته ارائه شده است. در فصل چهارم نیز با استفاده از توابع لیاپانوف یک روش قدرتمند به منظور پایدارسازی سیستم های فازی T-S زمان گسسته معرفی می شود. در انتهای هر بخش، با به کارگیری مثالی کاربردی، صحت روابط حاصل و همچنین قدرت و دقت روش پیشنهادی به خوبی نشان داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل ضربه ای فازی #مدل فازی تاکاگی-سوگنو #سیستم آشوبناک مبتنی بر ممریستور #سیستم صید-صیاد لوتکا-ولترا #سیستم گسسته فازی تاکاگی-سوگنو #پایداری مجانبی #تابع لیاپانوف تکه ای فازی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)