پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
رضا یوسفی سوته [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، جهت کنترل و پایدارسازی سیستم تعلیق مغناطیسی، روش کنترل ضربه ای فازی استفاده شده است. ابتدا سیستم غیرخطی، با مدل فازی تاکاگی-سوگنو نمایش داده می شود و در ادامه، کنترل کننده ای با استفاده از روش جبران سازهای توزیع شده موازی، طراحی و به همراه کنترل ضربه ای به سیستم اعمال می شود. مقدار مناسب ضربه و زمان مناسب اعمال آن به سیستم، بر مبنای شرایطی کافی پایداری به دست می آید. به علاوه آنالیز پایداری و مسأله طراحی کنترل کننده به حل نامعادلات ماتریسی خطی منجر می شود. همگرایی سریع پاسخ سیستم در مواجهه با اغتشاش ورودی و همچنین ردیابی مورد نظر در زمانی بسیار کوتاه، از مزایای این کنترل کننده می باشد. در انتها مقایسه ای که با کنترل کننده حالت لغزشی فازی تطبیقی صورت گرفته، عملکرد بهتر کنترل کننده ضربه ای فازی را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق مغناطیسی #گوی معلق #کنترل ضربه ای فازی #مدل فازی تاکاگی-سوگنو #روش جبران-سازهای توزیع شده موازی #نامعادلات ماتریسی خطی #تئوری پایداری لیاپانوف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)