پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
میثم نجارزاده جوزم [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: گلخانه به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از کشاورزی مدرن، سهم وسیعی در تولید محصولات کشاورزی دارند. هدف گلخانه ها ایجاد فضایی بسته است که دما و رطوبت داخل آن قابل‌کنترل باشد. مدل های گوناگونی برای سیستم گلخانه ارائه شده است. سیستم گلخانه چند ورودی چند خروجی بوده و همچنین در سیستم تزویج وجود دارد. مدل های ارائه‌شده برای سیستم، انطباق کامل با سیستم واقعی ندارند. در مدل استفاده‌شده در این پایان نامه دما و رطوبت داخل گلخانه متغیرهای حالت و همچنین خروجی های سیستم نیز هستند. دما و رطوبت بیرون گلخانه و نور خورشید اغتشاشات واردشده به سیستم هستند. امروزه سیستم‌های فازی سهم وسیعی در تحقیقات دانشگاهی و کاربردهای صنعتی دارند. سیستم‌های فازی عملکرد مقاومی در برابر نامعینی ها دارند، بنابراین از آن‌ها در کنترل کننده استفاده‌شده است. در این پایان نامه از سیستم فازی تاکاگی – سوگنو در شناسایی ترم های نامعینی استفاده‌شده است. از ساختار کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع در طراحی کنترل کننده استفاده‌شده است. در کنترل کننده ی ارائه‌شده در این پایان نامه از پایداری سیستم اطمینان حاصل‌شده، ولی عموم کارهای ارائه‌شده در گذشته، کنترل‌کننده ها دارای اثبات پایداری نبوده‌اند. سیستم کنترل کننده ارائه‌شده قابلیت استفاده بر روی دسته بزرگی از سیستم چند متغیره را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم فازی تاکاگی – سوگنو #کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع #سیستم گلخانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)