پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مسعود فاطمی مطلق [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]
چکیده: قدرت باد یکی از انرژی های تجدید پذیراست و نقش مهمی در آینده منابع انرژی ایفا می کند. بدون پرسش، عملکرد سالم سیستم کنترل که مرکز توربین بادی است، بسیار مهم و حیاتی است، البته توربین بادی در شرایط آب و هوایی نا مساعد کار می کنند. شکست جعبه دنده و یاتاقان و خطاهای گوناگون حسگر معمولا اتفاق می افتد، مانند خطای بایاس حسگر، بهره ثابت حسگر و غیره. همچنین دسترسی به ژنراتور های بادی مشکل است، زیرا آنها بر روی برج های بسیار بلندی واقع شده اند، به طوری که ارتفاع آن به طور متوسط به بیست متر یا بیشتر می رسد. زمانی که خطا رخ می دهد بر روی کیفیت مهندسی اثرات جدی گذاشته و باعث خسارات اقتصادی بزرگی می شود. در نتیجه استفاده از روش های تشخیص و جداسازی خطا می تواند قابلیت اطمینان توربین بادی را حتی زمانی که خطا رخ می دهد بهبود بخشد. در این پایان نامه منطق فازی با روش-های مبتنی بر مدل برای فرموله کردن رویتگر های فازی ترکیب شده است. ایده اصلی آن استفاده از مدل فازی تاکاگی-سوگنو است. سیگنال مانده تفاوت بین خروجی تخمین زده شده و واقعی است. همچنین از روش ماتریس خطی نابرابری برای بررسی پایداری رویتگر فازی استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی #تشخیص وجداسازی خطا #مدل فازی تاکاگی-سوگنو #رویتگر فازی #ماتریس خطی نابرابری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)