پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
آمنه نوروزی فیروز [پدیدآور اصلی]، نگار اقبال[استاد راهنما]
چکیده: نابرابری‌های احتمال و گشتاوری نقش اساسی در مطالعه رفتار حدی مجموع‌های جزیی یک دنباله از متغیرهای تصادفی دارند. زمانی که مقدار احتمال دم یا گشتاور مجموع متغیرهای تصادفی قابل محاسبه نیست، با توجه به شرایطی که برای دنباله متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده، نابرابری‌های مختلفی توسط آماردانان ارایه شده‌اند. در اکثر موارد شرط مستقل بودن برای داده‌هایی که در اختیار داریم، برقرار نیست. بنابراین باید از تعمیم نابرابری‌های احتمال و گشتاوری برای متغیرهای تصادفی وابسته برای بررسی رفتار حدی مجموع متغیرهای تصادفی استفاده کرد. به‌طور خاص می‌توان به دسته‌های متغیرهای پذیرفتنی، وابستگی زبرجمعی منفی و j –وابسته اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متغیرهای پذیرفتنی #وابسته زبرجمعی منفی #j –وابسته #نابرابری روزنتال #نابرابری ناگایف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)