پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
منیژه شکری [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: مهمترین نتایج نظری در نظریه احتمال، قضایای حدی هستند که مهمترین آنها عبارتند از قضایایی که با عنوان قانون اعداد بزرگ یا قضایای حد مرکزی طبقه بندی شده اند. قضایایی که با عنوان قانون اعداد بزرگ مطرح می شوند در ارتباط با بیان شرایطی است که تحت آن شرایط میانگین دنباله ای از متغیرهای تصادفی به متوسط امید ریاضی خود همگرا باشند. ( با این فرض که حداقل دارای گشتاور مرتبه اول متناهی باشند) محققان زیادی در جهت بهبود قانون اعداد بزرگ تحقیقاتی انجام دادند در نهایت توانستند این مطالعات را به دو شکل از قانون اعداد بزرگ نمایش دهند که با عنوان قانون " قوی " و قانون " ضعیف "معروف شده اند. در این رساله قانون قوی اعداد بزرگ را در حالتی که متغیرها هم توزیع و فاقد گشتاورند، بدست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قانون قوی اعداد بزرگ #همگرایی تقریباً حتمی #مجموع جزیی متغیرهای تصادفی #مجموع وزنی متغیرهای تصادفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)