پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
الهه میرزایی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد مشاور]
چکیده: برای مشاهده چکیده پایان نامه به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقدار ویژه #انرژی گراف #ماتریس مجاورت #ماتریس مجموع درجات #انرژی مجموع درجات #ماتریس مجموع خروج از مرکز #انرژی مجموع خروج از مرکز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)