پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
خلیل عرفانی حیدرنیا [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، میثم علیشاهی[استاد مشاور]
چکیده: این رساله به مطالعه نوع خاصی از رنگ آمیزی‎ با عنوان رنگ آمیزی مجموع‎ ‎ می‌پردازد. ‏هدف اصلی در این مسئله یافتن کمینه‌ی ممکن برای مجموع رنگ ها ( اعداد طبیعی ) در بین رنگ آمیزی‌های مجاز است. بطور کلی دو دیدگاه در برخورد با این مسئله وجود داشته است. رویکرد تحلیلی و رویکرد الگوریتمی. رویکرد اصلی این رساله در بررسی این مسئله بیشتر متوجه دیدگاه دوم است. در این راستا یکی از روش‌های فرا ابتکاری برای این مسئله ‎NP-سخت، روش جستجوی همسایگی متغیر است. برای افزایش سرعت جستجوی همسایگی‌ها، از مفهوم جدیدی بنام نگهدارندگی استفاده شده‌است. بعد از پیاده سازی این روش برای مسئله رنگ آمیزی مجموع، کارایی آن روی چند نمونه گراف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌است. همچنین ارایه دو مفهوم مجموع رنگی راسی تفاضلی و جمعی به عنوان دو تعمیم برای مجموع رنگی راسی گراف، موضوعی است که در این رساله مورد توجه قرار گرفته‌است. شرایط عدم وجود همریختی بین دو گراف و یافتن کران برای عدد رنگی کسری از جمله نتایج این دو مفهوم جدید است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموع رنگی راسی #جستجوی همسایگی متغیر #مجموعه‌های نگهدارنده و کاهنده #مجموع رنگی راسی تفاضلی و جمعی #عدم وجود همریختی بین دو گراف #عدد رنگی کسری #گراف کنسر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)