پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حمید جوربنیان [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا مفهوم رنگ و فضای رنگی تشریح و سپس به توصیف مدل رنگ فازی پرداخته شده است. روش پیشنهادی یک مجموعه از رنگ های فازی مبتنی بر فضای رنگ HSL تعریف می کند. سپس یک اندازه تشابه فازی برای تخمین تشابه رنگ های فازی ایجاد شده است. همچنین یک الگوریتم خوشه بندی فازی رنگ مبتنی بر اندازه تشابه جدید، ارائه شده است. این اندازه تشابه رنگ مبتنی بر فضای ادراکی HSL است. در این پایان نامه رنگ آمیزی از گراف ها با استفاده از مفهوم رنگ فازی نشان داده شده و نیز مجموع رنگ فازی و نیرومندی از یک گراف فازی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضاهای رنگی #رنگ فازی #خوشه بندی فازی #تشابه فازی #گراف فازی #برش #عدد رنگی فازی #عدد رنگی مجموع فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)