پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حامد قدیمی حسین آباد [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه عدد رنگی دوری گراف ها را به ابرگراف ها تعمیم میدهیم و نتایجی را در این رابطه مورد مطالعه قرار می دهیم. در این خصوص شرایطی کافی برای برابری عدد رنگی دوری و عدد رنگی ابر گراف‌ها و ارائه داده می‌شود. در انتها تعریفی معادل برای عدد رنگی دوری ابر گراف‌ها به کمک عدد عدم تعادل ابر گراف‌ها ارائه می‌دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدد رنگی #عدد رنگی دوری #عدد رنگی کسری #عدد رنگی ستاره‌ای #رنگ آمیزی بازه‌ای #رنگ آمیزی کمانی #عدم تعادل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)