پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زیبا توشمالانی [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه،ابتدا مفهوم گراف جابجایی گروه های متناهی را بیان می کنیم. سپس به بررسی گراف جابجایی گروه های D_2n، Q_n و S_n می پردازیم. با بیان ویژگی های معینی از گراف جابجایی گروه های دووجهی و کواترنیون تعمیم یافته،عدد خوشه، عدد استقلال و عدد پوششی این گرافها را به دست می آوریم. در پایان هر قسمت با استفاده از قضایا و نتایجی که همبند یا ناهمبند بودن گراف جابجایی گروه های D_2n، Q_n و S_n را مشخص می کنند، قطر (یا کرانی از قطر) گراف جابجایی روی زیر مجموعه های معینی از گروه های مذکور را به دست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدد استقلال #عدد خوشه #عدد رنگی #قطر گراف #گراف جابجایی #گراف دو مؤلفه ای #گروه دووجهی #گروه کواترنیون تعمیم یافته #گروه متقارن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)