پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
کبری پورقبادی [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]
چکیده: گراف توانی غیر جهت دار گروه (G، P(G، گرافی ساده با مجموعه راس های G است که در آن دو راس متمایز x و y مجاورند اگر و تنها اگر به ازای برخی از اعداد صحیح مثبت ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف توانی محض #قطر #گروه متقارن #گروه متناوب #گروه کواترنیون #گروه دووجهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)