پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سمیرا سلطانی [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]، محبوبه علیزاده [استاد مشاور]
چکیده: فرض کنید G یک گروه باشد. مجموعه تمام خودریختی های G را با (Aut(G نشان می دهیم. یک خودریختی را که با هر خودریختی داخلی جا به جا شود، خودریختی مرکزی می گوییم و ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودریختی مرکزی #خودریختی داخلی #گروه ناآبلی محض #گروه پوچ توان #رده پوچ توانی #نما #گروه آبلی مقدماتی #ارتفاع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)