پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسین مهرآشیان [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: دشواری یادگیری زبان دوم و یا یک زبان خارجه، نبود وقت کافی و همچنین افزایش هزینه های یادگیری زبان ما را بر آن داشت تا موثرترین تکنیک های تقویت استقلال در یادگیری را مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه برخی از تکنیک ها در مطالعات پیشین به کرات مورد بررسی قرار گرفته اند اما هیچ کدام به صورت تجربی از دیدگاه معلمان ایرانی نبوده اند. هدف این تحقیق بررسی تکنیک های استفاده شده توسط معلمان در تقویت استقلال زبان آموزان می باشد. ما با استفاده از روش گروند تئوری به صورت نظری مفاهیم را از طریق مصاحبه با حداقل 16 معلم با تجربه در مدارس دولتی و همچنین موسسات خصوصی نمونه برداری کردیم. تمام مصاحبه ها ضبط شد و سپس به تحریر در آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که با توجه به روش کدگذاری باز، انتخابی و محوری بود. جمع آوری و آنالیز داده ها به صورت سیکلی و چرخشی انجام شد و ما به موثر بودن تکنیک های تقویت استقلال زبان آموزان پی بردیم تا زبان آموزان را هم در داخل و هم در خارج از کلاس به سمت استقلال در یادگیری سوق دهیم. در نهایت برخی از تکنیک های استخراج شده با توجه به ادبیات پیشین جدید و موثر بوده و قابلیت اعمال واجرا در نظام آموزشی، مدارس خصوصی و دولتی، زبان آموزان زبان های خارجه و معلمان زبان در ایران را دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استقلال در یادگیری #تقویت استقلال درسی #تکنیک های موثر در مستقل شدن #استراتژی های معلمان در تقویت استقلال یادگیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)