پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد سلیمان زاده [پدیدآور اصلی]، مرتضی رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: برای مشاهده چکیده این پایان نامه به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترمودینامیک کوانتومی #همبستگی خارج از زمان #سامانه های انتگرال پذیر #سامانه های غیر انتگرال پذیر #گرمایی شدن #فرضیه گرمایی شدن ویژه حالت ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)