پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
الهام علی بخشی فرد [پدیدآور اصلی]، حسین موحدیان[پدیدآور اصلی]
چکیده: کامپیوترها و ابزارهای محاسباتی همواره در کانون توجه متخصصین و دانشمندان بوده وتلاش برای پیشرفت و بهبود آنها ادامه دارد. با ظهور ایده‌ی استفاده از مکانیک کوانتومی درکامپیوترها، علم محاسبات کوانتومی متولد شد و دانشمندان را بر آن داشت تا از خواص منحصر بفرد آن در کامپیوترها استفاده کنند. ساخت کامپیوترهای کوانتومی پیشرفتی را به همراه دارد که قابل مقایسه با سیستم‌های کلاسیکی نیست. الگوریتم جستجوی کوانتومی که اصول اولیه‌ی آن توسط گراور کشف شد می‌توانست یک گزینه‌ی مشخص را در یک فضای جستجوی نامنظم به اندازه‌ی در مرحله بیابد که احتمال موفقیت آن حداقل 50% بود. [28] احمد یونس توانست با تغییراتی در روش گراور، احتمال دست‌یابی با جواب را به حداقل 88/87% برساند. [29] در این پایان‌نامه بر اساس استفاده از واحدهای حافظه‌ی کیوتریتی و تفکیک حالت‌های جواب به جواب زوج و جواب فرد، دو طرح برای الگوریتم گراور ارائه داده‌ایم که با استفاده از آن، در تکرارهای زوج دامنه‌ی جواب زوج افزایش یابد و در تکرارهای فرد، دامنه‌ی جواب فرد. در ادامه یک الگوی جدید برای حالت کلی ضرایب الگوریتم یونس پیشنهاد داده و نیز با ایجاد تغییراتی در الگوریتم یونس آن را برای جستجو با استفاده از کیوتریت‌ها با همان احتمال بالای الگوریتم مذکور عملی ساخته‌ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیک کوانتومی-کامپیوتر کوانتومی- اطلاعات کوانتومی و محاسبات کوانتومی- جستجوی کوانتومی- الگوریتم گراور- الگوریتم احمد یونس- کیوتریت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)