پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مسعود مقصودی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید از کارکردها و کاربردهای فناوری اطلاعات در جهت کسب مزیت رقابتی و سودآوری بهره گیرند. این در حالی است که نمی‌توان به‌صرف سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، انتظار کسب مزیت رقابتی پایدار داشت. برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار به‌وسیله فناوری اطلاعات لازم است که به‌صورت مداوم سیاست‌گذاری‌های فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار سازمان همسو شود تا از این طریق فناوری اطلاعات از سیاست‌های کسب‌وکار حمایت کند. چارچوب COBIT 5 روشی استاندارد در جهت ایجاد همسویی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات است که با اعمال روش‌های مدون در حوزه حاکمیتی و مدیریتی کسب‌وکار سعی در جهت‌دهی سیاست‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب‌وکار دارد. در این پژوهش سعی شده تا بررسی چارچوب COBIT 5 میزان اثرگذاری این چارچوب بر بلوغ همسویی استراتژیک کسب‌وکار روشن‌تر شود. در قسمت اول با استفاده ازنظر خبرگان فعال در حوزه فناوری اطلاعات به بررسی میزان حمایت هرکدام از فرآیندهای این چارچوب از زیرمعیارهای مدل بلوغ همسویی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات پرداخته شد و در قسمت دوم با استفاده از مطالعه داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه‌هایی که توسط اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد، مدیران میانی و واحد فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان تکمیل شد و تحلیل آماری آن‌ها به بررسی تأثیر ابعاد حاکمیتی و مدیریتی این چارچوب بر معیارهای مدل یادشده نیز موردبررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چارچوب COBIT 5 #همسویی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات #حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات #حاکمیت فناوری اطلاعات #بلوغ همسویی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)