پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه شاه حسینی [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پایان نامه بررسی یکی از حالت های رنگ آمیزی گراف های ساده به نام b-رنگ آمیزی است. b-رنگ آمیزی راسهای گراف را به مجموعه هایی مستقل به نام کلاس های رنگی طوری افراز می کند، که در هر کلاس رنگی راسی وجود دارد که آن راس، در بقیه کلاسهای رنگی دارای همسایه باشد. در ادامه بزرگترین افراز را برای برخی گراف های خاص مانند گراف های کنسر با پارامترهای nو ، K(n, k)) ،k) گرافهای d-منتظم و گراف بدست آمده از حاصلضرب دکارتی دو گراف، را مورد مطالعه قرار می دهیم. به عبارت دیگر ماکسیمم مقدار k که گراف G دارای b-رنگ آمیزی با k رنگ باشد را مشخص می کنیم و آن را عدد b-رنگی نامیده و با (φ(G نمایش می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#b-رنگ آمیزی #عدد b-رنگی #b-غالب #گراف کنسر #گراف d-منتظم #حاصلضرب دکارتی گراف ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)