پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
معصومه ولی زاده مقدم [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: یک k-رنگ آمیزی پویا برای گراف ،G یک k-رنگ آمیزی مجاز از G است، به طوریکه برای هر راس (v ∈ V (G که درجه آن حداقل ٢ است، حداقل دو رنگ متفاوت در همسایگی راس v ظاهر شده باشد. کوچکترین عدد صحیح k به طوریکه، یک k-رنگ آمیزی پویا از گراف G وجود داشته باشد عدد رنگی پویای G گویند و با χ٢(G) نمایش می دهند. عدد رنگی و عدد رنگی پویای یک گراف میتوانند دارای اختلاف به اندازه دلخواه بزرگ باشند. مونت گومری در رساله دکتری خود مساله رنگ آمیزی پویا را معرفی کرد، همچنین حدس زد که اختلاف عدد رنگی پویا و عدد رنگی گراف های منتظم حداکثر ٢ است. این حدس توسط افراد زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است. علیشاهی نشان داد اختلاف عدد رنگی پویا و عدد رنگی یک گراف k-منتظم به صورت ( O(lnk است. همچنین او یک کران بالا برای عدد رنگی پویای گرافهای منتظم براساس عدد رنگی خود گراف و عدد استقلال توان دوم آن گراف معرفی کرد. در این پایان نامه سعی میکنیم به ارتباط بین عدد رنگی و عدد رنگی پویای گراف ها در حالت خاص بپردازیم. همچنین کران بالای عدد رنگی پویای بعضی از گراف ها را مشخص میکنیم، علاوه بر آن عدد رنگی پویای انتخابی (لیستی) را معرفی کرده و برخی از نتایج آنرا را بیان میکنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدد رنگی پویا #رنگ آمیزی ابرگراف ها #مجموعه احاطه گر کلی #عدد رنگی پویای انتخابی (لیستی) #گرافهای زیرتقسیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)