پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
آمنه اسمعیل وندی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی می پردازیم. ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف مورد نیاز می پردازیم. سپس معادلات دیفرانسیل تصادفی را معرفی می کنیم. در ادامه روش المانهای محدود را معرفی می کنیم و اساس کار آن را بر روی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی توضیح می دهیم. در نهایت روش عددی برای این معادلات پیشنهاد می دهیم و رفتار سرعت همگرایی را در دو حالت اختلال سفید و اختلال رنگی با هم مقایسه می کنیم. رسم تمامی نمودارها در سر تا سر این پایان نامه با استفاده از نرم افزار Matlab انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#همگرایی قوی #همگرایی ضعیف #اختلال سفید #اختلال رنگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)