پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
نرگس حسین‌پور [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، ابتدا مفاهیم و مقدمات اولیه را بیان می‌کنیم. سپس به معرفی کارایی، کارایی ضعیف و کارایی سره برای یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه می‌پردازیم. ما برای حل مسائل چندهدفه از روش‌های اسکالرسازی کمک می‌گیریم. یک روش اسکالرسازی، یک روند محاسباتی است که مسئله چندهدفه را به مسئله تک‌هدفه تبدیل می‌کند و انتظار داریم تحت شرایط معقولی نقطه کارای مسئله چندهدفه حاصل شود. از بین روش‌های اسکالرسازی برای حل مسائل چندهدفه، تعدادی را انتخاب کرده و مورد بحث قرار می‌دهیم. در ادامه با استفاده از این مسائل، روش‌هایی را پیشنهاد می‌دهیم. به‌علاوه، مسائل با تعداد نامتناهی هدف را مطرح می‌کنیم و جواب‌های تقریبی مرتبط با آن‌ها را بررسی می‌کنیم. در نهایت، به بیان جواب‌های کارای سره با استفاده از توازن بین توابع هدف می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: اسکالرسازی #بهینه‌سازی #چندهدفه #کارا #کارای ضعیف #کارای سره #تقریباً کارا #تقریباً کارای ضعیف #تقریباً کارای سره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)