پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
نرگس حسین پور [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه‏، ابتدا مفاهیم و مقدمات اولیه ‏را معرفی می‌کنیم. سپس مفهوم کارایی و کارایی ضعیف را برای مسائل بهینه‌سازی چند‌هدفه بیان می‌کنیم. ما به حل مسائل چندهدفه با به‌کارگیری روش‌های تکراری می‌پردازیم. یک روش تکراری‏، یک روند محاسباتی است که دنباله‌ای تولید می‌کند و انتظار داریم تحت شرایط معقولی به نقطه کارای مساله همگرا شود. از بین روش‌های تکراری برای حل مسائل چندهدفه‏، روش نیوتن و روش‌های شبه‌نیوتن را مورد بحث قرار می‌دهیم. در ادامه الگوریتم نیوتن را برای حل مسائل چندهدفه محدب بیان می‌کنیم که نیاز به محاسبه دقیق‏، ماتریس هسین برای هر تابع هدف دارد. در حالتی که محاسبه هسین مشکل باشد‏، روش‌های شبه‌نیوتن مطرح می‌شوند که مورد بحث قرار می‌دهیم. این روش‌ها با محاسبه تقریب هسین به‌جای هسین دقیق به بهبود روند حل مساله کمک می‌کنند. در مواردی که مساله نامحدب باشد‏، یک الگوریتم شبه‌نیوتن اصلاح شده‏، پیشنهاد می‌گردد. در این حالت‏، با محاسبه یک ماتریس تقریبی‏، مسائل چندهدفه نامحدب حل می‌شوند. در نهایت‏، یک الگوریتم شبه‌نیوتن برای حل مسائل چندهدفه ناهموار معرفی می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه‌سازی چندهدفه‏ #جواب کارا‏ #جواب کارای ضعیف‏ #نقطه بحرانی‏ #تابع محدب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)