پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
آزاده طالشی [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، سمیه مغاری[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه به بررسی مسائل بهینه‌سازی چندهدفه می‌پردازیم. مفهوم کارایی سره از نظر علمی و محاسباتی در بهینه‌سازی چندهدفه و نظریه تصمیم‌گیری برای جلوگیری از تولید جواب‌هایی با تبادل بی‌کران توابع هدف مهم است. یک اصلاح جزئی برای تعریف اصلی جفریون ارائه می‌شود که ویژگی‌های رایج نقاط کارای سره را حفظ می‌کند. تعریف پیشنهاد شده برای مسائل چندهدفه با بی‌نهایت تابع هدف به‌کار برده می‌شود. رابطه بین جواب‌های کارای سره پیشنهاد شده و جواب‌های بهینه مسائل اسکالرسازی مجموع وزن‌دار و روش نرم چبیشف را بررسی می‌کنیم. اثبات‌های جدید و مثال‌های نقضی را ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهند که در حالت کلی تعریف کارایی سره به مفهوم جفریون برای بی‌نهایت تابع هدف کارآمد نیست. چون الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه معمولا تنها جواب تقریبی را ارائه می‌دهند ما مفهوم تقریب بهینگی کارایی سره جفریون را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. نشان می‌دهیم که حد جواب‌های کارای سره تقریبی ممکن است به سمت جواب‌هایی با تبادل بی‌کران میل کند. به‌علاوه با کمک یک مشخصه از سیستم‌های نشدنی، خواص همگرایی مفاهیم مختلف را بررسی می‌کنیم. نشان می‌دهیم که مفهوم کارایی سره جفریون تقریبی تنها مفهوم تقریبی است که خواص همگرایی مناسبی از خود نشان می‌دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسکالر‌سازی #بهینه‌سازی چندهدفه #کارایی سره, روش مجموع وزن‌دار #جواب‌های تقریبا کارا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)