پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سمیه حقی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه به حل عددی مسائل مقدار مرزی به روش بدون شبکه توسعه یافته می پردازد. در فصل اول به بیان مفاهیمی از روشهای بدون شبکه و تفاوت آنها با روش عناصر متناهی می پردازیم. در فصل دوم روشهای تقریبی برای ساخت توابع شکل، از جمله روش تقریبی کمترین مربعات متحرک (MLS) معرفی می شوند. فصل آخر از دو بخش کلی تشکیل شده است، که در بخش اول به معرفی کامل و نحوه فرمولبندی و پیاده سازی روش بدون شبکه ی EFG بر پایه تقریب MLS می پردازیم، و در بخش دوم با معرفی روش بدون شبکه ی توسعه یافته و حل مثال پواسون یک بعدی تاثیر روش بدون شبکه ی توسعه یافته بر مسایل عددی سنجیده خواهد شد. رسم تمامی نمودارها در بخش مثالهای عددی با استفاده از نرم افزار Matlab می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عناصر متناهی #بدون شبکه #مساله مقدار مرزی #جواب خاص #جواب همگن #تابع وزن #تقریب کمترین مربعات متحرک #توابع شکل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)