پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
نسرین فلاحتی نژاد [پدیدآور اصلی]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]
چکیده: در آمار، تحلیل رگرسیون یک روش پر‌کاربرد برای بررسی روابط بین یک یا چند متغیر پاسخ و یک مجموعه از متغیر‌های توضیحی است. روش کمترین توان‌های دوم یکی از رایج‌ترین روش‌های کاربردی در برآورد ضرایب رگرسیون می‌باشد. اگر تمامی پذیره‌های این روش برای یک مجموعه داده برقرار باشد، این روش بهترین روش برآورد‌یابی می‌باشد اما زمانی‌که در مشاهدات، داده‌های دور‌افتاده حضور داشته باشند این روش پیش‌بینی مناسبی ندارد. در این شرایط روش‌های رگرسیون استوار به‌عنوان جایگزین روش‌های کلاسیک معرفی می‌شوند. علاوه بر این اگر مشاهدات نیز نادقیق باشند، استفاده از روش های رگرسیون استوار فازی پیشنهاد می‌شود. رگرسیون فازی شامل دو رویکرد امکانی و کمترین توان‌های دوم فازی می‌باشد. این روش‌ها به وجود داده‌های دور‌افتاده حساس هستند. در این پایان‌نامه، فرض می‌کنیم مشاهدات شامل داده‌های دور‌افتاده باشند، متغیر‌های توضیحی، دقیق و متغیر پاسخ اعداد فازی هستند. با مفروضات فوق، یک مدل رگرسیون خطی فازی استوار را ارائه نموده که بر‌اساس روش کمترین میانه توان‌های دوم می‌باشد. سپس این روش را برای بهبود برآورد با روش کمترین توان‌های دوم موزون ترکیب می‌کنیم. نتایج حاصل از مثال‌ها بیان‌گر خنثی یا کم شدن اثر داده‌های دور‌افتاده می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده‌های دور‌افتاده #رگرسیون استوار #رگرسیون فازی #کمترین توان‌های دوم #کمترین میانه توان‌های دوم #کمترین توان‌های دوم موزون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)