پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
وحید گودرزی وانانی [پدیدآور اصلی]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در روش‌های رگرسیونی، برآورد پارامترهای مدل یکی از مهم‌ترین ارکان تحلیل و پیشگویی می‌باشد. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها برآوردگر کمترین توان‌های دوم است که وقتی بین متغیرهای تبیینی همخطی چندگانه وجود دارد، این برآوردگر کارایی لازم را ندارد. از این رو استفاده از برآوردگرهای انقباضی برای برآورد ضرایب مدل پیشنهاد شده‌اند. یکی از این روش‌ها برآوردگر بریج است. علاوه بر مشکل همخطی، حضور داده‌ ناهمگون در مجموعه داده‌ها نیز می‌تواند بر عملکرد نه‌تنها برآوردگر کمترین توان‌های دوم، بلکه بر عملکرد روش‌های انقباضی هم تاثیرگذار باشد. در خصوص حضور داده‌ ناهمگون در مجموعه داده‌ها مطالعاتی انجام شده و روش‌های استوار متعددی پیشنهاد شده‌اند، اما این برآوردگرها با وجود همخطی بین متغیرهای تبیینی قادر به برازش خوب مدل نخواهند بود. از این رو روش‌هایی مورد نیاز است که بتواند حضور داده‌ ناهمگون و همخطی بالا بین متغیرهای تبیینی را کنترل کند. در این پایان‌نامه، علاوه بر معرفی برآوردگر بریج استوار به مطالعه رفتار مجانبی آن می‌پردازیم و با استفاده از روش‌های مکرر، الگوریتمی برای محاسبه برآوردگر بریج معرفی می‌کنیم. همچنین به‌عنوان حالت‌های خاص برآوردگر بریج، به مطالعه برآوردگرهای ریج و لاسو استوار خواهیم پرداخت و این برآوردگرها را در حالت فازی نیز بررسی و ارائه می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش‌های انقباضی #رگرسیون بریج #روش‌های استوار #رگرسیون بریج استوار #رگرسیون فازی #برآوردگرهای انقباضی استوار فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)