پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی سلاجقه [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در برخی مطالعات متغیرهایی وجود دارد که نمی‌توان به‌طور مستقیم آن‌ها را اندازه‌گیری یا مشاهده کرد و اغلب به آن‌ها متغیرهای پنهان می‌گویند. مدل‌سازی معادلات ساختاری یک روش مستقیم برای مدل‌سازی متغیرهای پنهان فراهم می‌کند، که ترکیب مدل ساختاری و مدل اندازه‌گیری، مدل‌سازی معادلات ساختاری را تشکیل می‌دهد. زمانی که بین متغیرهای پیشگو همبستگی شدیدی وجود داشته باشد گوییم همخطی چندگانه وجود دارد. با وجود مشکل همخطی چندگانه برآوردگر کمترین توان‌های دوم کاربردی نبوده و اغلب از برآوردگرهای انقباضی اریب استفاده می‌شود. روش‌های متعددی برای به‌دست آوردن برآوردگرهای انقباضی ضرایب رگرسیون مطرح شده است . یکی از این روش‌ها استفاده از برآوردگر ریج است. در اینجا روش ریج را برای حل مدل معادلات ساختاری در داده‌های رسته‌ای و پیوسته مورد بررسی قرار دادیم. در این راستا به عناصر روی قطر اصلی ماتریس همبستگی یک مقدار ثابت اضافه نموده و سپس تابع هدف در مدل معادلات ساختاری را بر پایه‌ی این تغییر، به‌منظور برآورد ضرایب مدل کمینه کردیم. این روش را در قالب یک مثال عددی مورد بررسی قرار دادیم. در پایان نیز به مدل‌سازی معادلات ساختاری منظم در قالب یک مثال و مقایسه روش ریج با چند روش انقباضی دیگر پرداختیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#‏همخطی چندگانه‏ #متغیر پنهان‏ #مدل‌سازی معادلات ساختاری‏ #برآوردگر ریج‏ #برآوردگرهای انقباضی‏ #ماتریس همبستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)