پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد آرست [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]
چکیده: ‏با وجود مشکل همخطی چندگانه برآوردگر کمترین توان‌های دوم کاربردی نبوده‏ و اغلب از برآوردگرهای انقباضی اریب استفاده می‌شود. روش‌های متعددی برای به‌دست آوردن برآوردگرهای انقباضی ضرایب رگرسیون مطرح شده است. یکی از این روش‌ها استفاده از برآوردگر بریج است‏ که حالت خاص آن برآوردگرهای ریج و لاسو می‌باشند. معمولا در مسائل کاربردی و مدل‌های اقتصادی، لازم است از اطلاعات اولیه در خصوص بعضی از پارامترهای مورد علاقه در مدل آماری تحت بررسی استفاده شود. برآوردگری که بر این اطلاعات اولیه‏، به‌دست می‌آید، برآوردگر محدود شده نامیده می‌شود. در این پایان‌نامه رفتار مجانبی برآوردگر بریج‏ و بریج محدود شده را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. از آن‌جایی که این برآوردگر صورت بسته‌ای ندارد‏، با استفاده از الگوریتم نیوتن -رافسون برآوردگر بریج را به صورت عددی محاسبه می‌کنیم. خواص دو حالت خاص‏، برآوردگرهای ریج و لاسو نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#همخطی چندگانه #روش انقباضی #برآوردگر بریج #برآوردگر ریج #برآوردگر لاسو #محدودیت‌ خطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)