پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد رحمانی [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: داده‌های طولی به داده‌هایی اطلاق می‌شود که در جمع آوری آن‌ها‏، اندازه‌گیری ویژگی‌های مختلف برای هر کدام از واحدهای آزمایشی‏ در طول زمان تکرار می‌شود. یکی از ابزارهای تحلیل داده‌های طولی استفاده از مدل‌های آمیخته خطی است‏‏، اما وجود مشکل همخطی در این نوع داده‌ها استفاده از روش‌های مختلفی همچون روش‌های انقباضی را موجب می‌شود. در این پایان‌نامه به تحلیل این نوع داده‌ها با استفاده از مدل‌های آمیخته خطی و ترکیب آن‌ها با برخی از روش‌هایی همچون رگرسیون ریج پرداخته شده‌ و برآوردگرهای ریج و لیو با خطای بیضی‌گون ارائه شده‌اند. همچنین رفتار برآوردگرهای حاصل از این روش‌ها به کمک مطالعات شبیه‌سازی و تحلیل داده‌های واقعی مورد بررسی قرار گرفته‌است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم ‎EM‎‎‏‏ #برآوردگر انقباضی‏ #برآوردگر لیو‏ #توزیع بیضی‌گون‏ #رگرسیون ریج‏ #مدل‌های آمیخته خطی‏.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)