پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی یعقوبی جناسمی [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در بسیاری از روش های آماری، استفاده از روش های چندمتغیره مورد توجه محققین است. یکی از کاربردهای روش های چندمتغیره در تجزیه و تحلیل واریانس است، که در این خصوص یافتن بهترین برآوردگر برای پارامتر مجهول جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد. مسئله ای که همواره در برآورد پارامتر مطرح است، بررسی اندازه دقت برآوردگر است. یکی از راه های بررسی این موضوع روش تجزیه و تحلیل واریانس می باشد. پایه و اساس تجزیه و تحلیل چندمتغیره، توزیع نرمال چندمتغیره است. از آنجایی که در مسائل واقعی حالاتی وجود دارد که در نظر گرفتن توزیع نرمال چندمتغیره برای آن مناسب نیست، در این حالت از کلاسهای دیگری از توزیع های چندمتغیره به عنوان جانشین می توان استفاده کرد. در این تحقیق ابتدا به بررسی توزیع نرمال چندمتغیره پرداخته و سپس خانواده توزیع های بیضی گون را مورد مطالعه قرار دادیم. در این راستا قصد داریم با استفاده از توزیع نوع کاتز، تجزیه و تحلیل واریانس را مورد بررسی قرار دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توزیع های بیضی گون #توزیع نوع کاتز #برآوردگر مجانبی #آنالیز واریانس چندمتغیره #فاصله اطمینان همزمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)