پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
علیرضا صفریان [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]، رضا عربی بلاغی [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به‌این‌که، مشخصه‌های بقا از جمله تابع بقا و قابلیت اعتماد تنش-مقاومت از اهمیت ویژه‌ای در صنعت و علوم مهندسی و پزشکی برخوردار است، در این رساله می‌خواهیم برآوردگرهای بهبود‌یافته از نوع انقباضی براساس انواع نمونه‌گیری‌های مختلف از جمله مشاهدات سانسورشده، نمونه‌ی مجموعه‌ی رتبه‌دار و نمونه‌ی مجموعه‌ی رتبه‌دار رکوردی برای این مشخصه‌ها به‌دست آوریم. همان‌طور که می‌دانیم در بسیاری از موارد با توجه به ماهیت داده‌ها تنها قسمتی از اطلاعات مربوط به نمونه در دست هست یا این‌که اندازه‌گیری دقیق تمامی اعضای نمونه امکان پذیر نیست، بنابراین شیوه‌ی نمونه‌گیری و کسب اطلاعات از آن‌ها متفاوت ‌خواهد بود. در این رساله از طرح‌های جدید مطرح شده برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است که در برخی موارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای طرح نمونه‌گیری ساده باشد. از طرفی با به‌کارگیری اطلاعات قبلی در مورد این مشخصه‌ها که معمولاً یا همیشه وجود دارند یا از طرف افراد متخصص ارائه می شوند، می‌توان دقت برآوردگرها را بالاتر برد. کارائی روش‌‌های ارائه شده با مطالعه‌ی شبیه سازی و تحلیل داده‌های واقعی بررسی شده‌اند. نتایج به دست آمده عملکرد مطلوب برآوردگرهای بهبودیافته را در مقایسه با برخی روش‌های موجود نشان می‌دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برآوردگر انقباضی #تابع بقا #پارامتر تنش-مقاومت #نمونه‌ی مجموعه‌ی رتبه‌دار #سانسور فزاینده #برآوردگر آزمون اولیه #فاصله اطمینان بوت‌استرپی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)