پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیر علی نیایی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، حسین باغیشنی[استاد مشاور]
چکیده: کوماراسوامی یک تایع چگالی احتمال را برای فرآیندهای تصادفی دو کرانه ارائه کرد. برای اولین بار‏، بر اساس این توزیع‏، یک خانواده جدید از توزیع‌های تعمیم‌یافته به‌وجود آمد. برخی از توزیع‌های ویژه مانند کوماراسوامی گاما‏، کوماراسوامی نرمال‏، کوماراسوامی وایبل و ... در خانواده جدید مورد بحث قرار گرفته‌اند و گشتاورها و آماره‌های ترتیبی این توزیع‌ها را بدست می‌آوریم. ‎ از روش ماکزیمم درستنمایی برای برآورد توزیع‌های تعمیم‌یافته کوماراسوامی استفاده کرده و برای داده‌های سانسور شده نوع یک و داده‌های سانسور شده نوع دو یک مطالعه شبیه‌سازی را انجام داده‌ و برای هر سانسور‏، برآورد پارامترها‏، میانگین توان دوم خطا‏، فاصله اطمینان تقریبی و نرخ پوشش را محاسبه کرده‌ایم. همچنین کارآیی پارامترها را با مقادیر از قبل ثابت مورد بررسی قرار داده‌ایم. ‎
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توزیع تعمیم‌یافته کوماراسوامی‏ #سانسور نوع یک‏ #سانسور نوع دو‏ #برآورد ماکزیمم درستنمایی‏ #توزیع گاما‏ #توزیع وایبل‏ و فاصله اطمینان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)