پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
هادی سید غراوی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، حسین باغیشنی[استاد مشاور]
چکیده: در تحلیل قابلیت ‎‎‏اعتماد، آزمون طول عمر تسریع‌یافته رایج‌ترین روش برای ارزیابی عمر محصول است. در چنین آزمونی ، محصولات در شرایط بالاتر از شرایط معمول برای رسیدن به شکست‏، آزمون می‌شوند. هدف از تحلیل آزمون‌های طول عمر تسریع‌یافته، به کارگیری داده‌های آزمون برای به دست آوردن توزیع عمر یک محصول و پارامترهای وابسته به آن در شرایط نرمال است. در این پایان‌نامه، مدل فرآیند هندسی وایبل برای آزمون‌های طول عمر تسریع‌یافته تحت فشار ثابت، استفاده شده است. با فرض این که طول عمر تحت سطوح فشار افزایشی، به شکل یک فرآیند هندسی است، برآورد درستنمایی ماکسیمم از پارامترهای توزیع وایبل تحت سه طرح سانسور مختلف: بدون سانسور، سانسور نوع اول و سانسور نوع دوم به دست آوردیم. برای هر نوع سانسور، فاصله اطمینان برای پارامترها، با استفاده از هر دو روش توزیع مجانبی و روش خودگردان پارامتری به دست آوردیم. همچنین کارآیی پارامترها، را از طریق یک مطالعه شبیه سازی با مقادیر از قبل ثابت‏، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#‏آزمون‌های طول عمر‏ #تسریع یافته‏ #فشار ثابت‏ #قابلیت اعتماد‏ #سانسور نوع یک‏ #سانسور نوع دو‏ #توزیع مجانبی و خودگردان پارامتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)