پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زهرا نادری [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]
چکیده: در اکثر مطالعات پارامتری تحلیل بقا از مدل لوجستیک به دلیل انعطاف‌پذیر بودن استفاده می‌شود. در بیشتر موارد برای مدل لوجستیک فرض می‌شود که پارامتر شکل ثابت است، در حالیکه که این فرض برای برخی از داده‌ها نادرست است. در این مطالعه حالت سانسور فاصله‌ای برای توزیع لاپلاس، در حالتی که پارامتر شکل ثابت نیست ارائه می‌شود. و با انجام یک مطالعه شبیه‌سازی و به کارگیری روش مونت‌کارلویی، مزیت‌های آن نسبت به حالتی که پارامتر شکل ثابت باشد ارائه می‌شود. در پایان با یک مثال کاربردی نحوه محاسبه برآوردها نشان داده می‌شود. همچنین در این پایان نامه با استفاده از برآوردگر ماکزیمم درستنمایی، پارامترهای توزیع لاپلاس را برای داده‌های سانسور فاصله‌ای به دست آورده و با استفاده از شبیه سازی‌ها داده‌های واقعی نشان می‌دهیم که توزیع لاپلاس می‌تواند یک مدل بهتر برای داده‌های سانسور فاصله‌ای نسبت به مدل ‌های دیگر از جمله لوجستیک، به رغم ساده بودن آن باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توزیع لاپلاس #توزیع لوجستیک #برآوردگر ماکزیمم درستنمایی #سانسور #سانسور فاصله‌ای #قابلیت اعتماد #تابع بقا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)