پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهلا علیمردانی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، حسین باغیشنی[استاد مشاور]
چکیده: توزیع وایبل وارون یکی از توزیع های احتمال است که به طور گسترده برای مدل‌سازی داده‌های نامنفی، به خصوص برای تخریب قطعات مکانیکی استفاده می شود. این توزیع نمی‌تواند برازش مناسبی برای توزیع‌های با نرخ شکست وان شکل و افزایشی در قابلیت اطمینان فراهم کند‏، بنابراین در این پایان‌نامه، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره‌های صعودی، نزولی، وان‌شکل مطرح می‌شود. توزیع جدید، سه پارامتری و ترکیبی از توزیع وایبل وارون و توزیع سری توانی است. ‏همچنین گشتاورها، برآورد ماکسیمم درستنمایی با داده‌های سانسورشده‏، استنباط برای یک نمونه‌ی بزرگ و الگوریتم EM برای تعیین برآورد ماکزیمم درستنمایی مطرح می‌کنیم. سرانجام با استفاده از داده‌های واقعی‏، انعطاف‌پذیری توزیع جدید را نشان خواهیم داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توزیع وایبل‏ #توزیع وایبل وارون‏ #توزیع سری توانی‏ #‏الگوریتم ‎EM‎‎ #آنتروپی شانون‏ #آماره مرتب‏

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)