پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حمید حسین خانی [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]، محسن مددی [استاد راهنما]
چکیده: اخیراً چند محقق آنتروپی شانون (اطلاع شانون) را در داده های رکورد بررسی کرده‌اند، مانند برات پور و زاهدی(2007)، این آنتروپی را می‌توان با موفقیت برای کمی سازی میزان اطلاع (در رابطه با خانواده توزیع‌ها) استفاده کرد. مددی و تاتا در سال 2011 در یک دنباله از متغیرهای تصادفی پیوسته (iid)، روابطی برای اطلاع شانون ماکزیمم رکورد و مقادیر و زمان رخداد رکوردها در مدل کلاسیک (یک نمونه تصادفی در اندازه ) و طرح نمونه گیری معکوس به دست آورده‌اند، که می‌توان این اطلاع را برای توزیع‌های مشهور آماری محاسبه نمود. در این رساله به بررسی اطلاع شانون مقادیر رکوردهای بالا و پایین و زمان رخداد رکوردها برای توزیع مشهور t-استودنت می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنتروپی شانون #متغیرهای تصادفی پیوسته #مدل کلاسیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)