پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
خدیجه حسینی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد مشاور]
چکیده: روش بدون مش از جمله روش های عددی است که در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بکار می رود. این روش، برخلاف روش عناصر متناهی که دامنه را المان بندی می کند، نیازی به المان ندارد و بر روی محمل دامنه انتگرال گیری صورت می گیرد. هدف این پایان نامه حل مسایل جریان گرمای ناپایدار با استفاده از روش های بدون مش بهبودیافته و مقایسه آن با روش عناصر متناهی و روش های بدون مش رایج است. ابتدا، مقدمات و پیشنیازهای لازم در پایان نامه بیان شده است. سپس، مسایل جریان گرمای ناپایدار با روش عناصر متناهی بررسی می شود. در ادامه، روشهای بدون مش روی مسایل جریان گرمای ناپایدار اعمال می گردد و روش های بدون مش بهبودیافته بیان می شود و این روش ها برای مسایل جریان گرمای ناپایدار بکار می رود و در نهایت، با استفاده از برنامه نویسی با زبان متلب به تحلیل مثال های عددی مسایل جریان گرمای ناپایدار با روشهای گفته شده در پایان نامه پرداخته شده است و با بدست آوردن خطا، دقت جواب در هر روش مقایسه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپلاین صفحه نازک هموار #درونیابی کرینجینگ متحرک #روش بدون مش #روش درونیابی نقطه ای شعاعی #تقریب کمترین مربعات متحرک #روش درونیابی نقطه ای شعاعی منطقه ای #روش درونیابی گالرکین بدون المان #روش بدون المان پتروـگالرکین منطقه ای #مسایل جریان گرمای ناپایدار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)