پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
هادی حسین پور [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]
چکیده: یک روش عناصر متناهی جدید به نام روش چندمقیاسی وردشی تطبیقی را همراه با تکنیکی منظم، برای بدست آوردن تقریبی از بخش مقیاس ظریف جواب، توسعه می دهیم. جواب مقیاس ظریف، با مجموع جواب های مسایل موضعی مجزا که به صورت عددی حل شده اند، تخمین زده می شود. برآورد خطای پسینی را در نورم انرژی نتیجه می گیریم که به پارامترهای مهم گسسته سازی وابسته است. این پارامترها عبارتند از: اندازه مش مقیاس درشت، اندازه مش مقیاس ظریف و اندازه وصله ها. بر پایه برآورد خطای پسین، الگوریتمی تطبیقی را ارایه می دهیم که به صورت خودکار این پارامترها را کنترل می کند. در نهایت با ارایه مثالهای عددی مختلف، نشان می دهیم که این روش در عمل چگونه کار می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گالرکین #دوگان #برآورد خطای پسین #تطبیق #روش چندمقیاسی وردشی #همگن سازی #مساله سلولی #دورهای #مسایل موضعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)