پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فاطمه سلیمانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد مشاور]
چکیده: در شرایط واقعی وضعیت‌هایی رخ می‌دهد که مدل‌های ریاضی شامل تنها یک هدف، بیانگر خواسته‌های مورد نظر تصمیم‌گیرنده نبوده و این امر کارایی و مطلوبیت نتایج حاصل از مدل را کاهش می‌دهد. هم‌چنین در شرایط واقعی پارامترها و عوامل مختلف شامل عدم قطعیت هستند که این امر موجب بروز پیچیدگی‌های فراوانی در تصمیم‌گیری شده است. بنابراین برای برطرف کردن این مشکلات احتمالی، مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی مطرح شده است. در این پایان‌نامه به بررسی برخی از روش‌های حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی پرداخته شده است. یکی از پرکاربردترین روش‌های حل این مسائل، روش‌های اسکالرسازی است. ابتدا یک روش اسکالرسازی بر اساس مفهوم مخروط محدب و تابع جانشینی به‌طور هم‌زمان مطرح شده است. سپس روش مجموع وزین که یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های اسکالرسازی است مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین روشی دیگر بر اساس مینیمم‌سازی فاصله توابع از نقاط ایده‌آل مطرح شده است. در این روش اهمیت توابع برای تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته می‌شود. در ادامه روشی بر اساس شرایط بهینگی کروش-کاهن-تاکر برای حل مسائل چندهدفه فازی بیان شده است. در این روش ابتدا مسأله بهینه‌سازی چندهدفه فازی با استفاده از یک مسأله بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار تقریب زده شده است و سپس با استفاده از دو الگوریتم بیان شده یک جواب کارا برای مسأله بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار و یک جواب رضایت بخش برای مسأله چندهدفه فازی مقدار به‌دست می‌آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه‌سازی چندهدفه فازی #اعداد فازی #جواب بهینه پارتو #رابطه جزئا مرتب #مخروط محدب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)