پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهرا پورغراوی [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد راهنما]
چکیده: الگوریتم جست‌وجوی هارمونی ‎(HS)‎ ‏یک روش فراابتکاری جدید می‌باشد که از فرآیند موسیقی الهام گرفته شده است. این الگوریتم به عنوان یک روش فراابتکاری بهینه‌سازی برای مسائل تک‌هدفه پیشنهاد شد و از زمان ایجاد آن مشخص شد که در مسائل مهندسی و علمی به‌صورت موفقیت آمیزی کاربرد دارد. در این پایان‌نامه‏، ابتدا دو طرح جست‌وجوی هارمونی ‎‎‎ (MOHS1, MOHS2)‎ برای حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه پیشنهاد می‌شود. در ادامه‏، برای اثبات اثر بخشی دو طرح پیشنهاد شده از توابع ‎ZDT‎ ‏به عنوان توابع تست مورد استفاده قرار گرفته و نتایج الگوریتم با جواب‌های به‎دست آمده با الگوریتم ژنتیک غیرتسلطی نوع دو ‎(NSGA-II)‎ ‏مقایسه می‌شوند. اگر چه الگوریتم جست‌وجوی هارمونی مزایای زیادی در حل مسائل بهینه‌سازی نشان می‌دهد‏، پارامترهای آن باید براساس تجربه و ویژگی‌های مسئله توسط کاربران مشخص شوند. این امر موجب مشکلات زیادی برای کاربران مبتدی می‌شود. برای غلبه بر این مشکل‏، یک الگوریتم جست‌وجوی هارمونی چند هدفه خود انطباق ‎(SAMOHS)‎ براساس واریانس حافظه هارمونی مطرح می‌شود. برای حل مسائل بهینه‌سازی چند هدفه‏، الگوریتم پیشنهاد شده از روش کوتاه کردن و مرتب‌سازی غیرتسلطی برای به‌روز رسانی حافظه هارمونی استفاده می‌کند. در ادامه‏، ‎‏الگوریتم ‎‎SAMOHS‏ پیشنهادشده با الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه دیگر ‎(SPEA2, MOPSO, NSGA-II)‎ ‏و نیز با الگوریتم‌های جست‌وجوی هارمونی چندهدفه پیشنهادی MOHS1, MOHS2)‎) ‏مقایسه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جست‌وجوی هارمونی‏ #بهینه‌سازی چند هدفه‏ #تسلط پارتو‏ #بهینگی پارتو‏ #تنظیم پارامتر خود انطباق

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)