پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فاطمه خراسانی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ترکیبی و ابتکاری برای حل مساله مکان یابی پایانه های اتوبوس بیان می شود. در این روش مزایایی از الگوریتم ژنتیکی و الگوریتم تکاملی جست و جوی موضعی ترکیب می شوند. سپس روش جدیدی برای حل مساله مکانیابی ایستگاههای اتوبوس ارائه می شود، در این روش از الگوریتم تکاملی جست و جوی ممنوع به جای الگوریتم جست و جوی موضعی استفاده می شود. در آخر نتایج عددی به دست آمده از این دو روش با هم مقایسه می شوند و روش بهتر معرفی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان یابی ایستگاه اتوبوس #بهینه سازی ترکیبی #الگوریتم ژنتیک #جست و جوی موضعی #جست وجوی ممنوع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)