پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهره سادات رسولی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، محسن اصیلی[استاد مشاور]
چکیده: مساله ی زمانبندی دروس یکی از مهمترین، کاربردی ترین و زمانبرترین مسایلی است که در تمام موسسات آموزشی (بصورت سالیانه یا دو بار در یک سال تحصیلی) رخ می دهد. در ابتدا جدول زمانبندی را بصورت دستی تهیه می کردند، که در خیلی از موسسات آموزشی هنوز این امر رایج می باشد. این روش به زمان زیادی نیاز دارد؛ علاوه براین ممکن است جواب حاصل تنها یک جواب شدنی باشد، نه یک جواب بهینه. در این پایاننامه، یک مدل برنامه ریزی برای حل مساله ی زمانبندی درسی ارایه شده است. برای بهبود یافتن جدول زمانبندی و برطرف کردن نیازهای اساتید و دانشجویان، در این مدل محدودیت های سخت و نرم بیشتری نسبت به مدلهای قبلی در نظر گرفته شده است. برای حل این مدل از سه روش جست وجوی محلی و جست وجوی محلی تصادفی و جست وجوی ممنوع استفاده می کنیم. برای بهبود این روش ها راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است. در پایان برای بررسی کارایی این برنامه که با استفاده از نرم افزار متلب نوشته شده است، این برنامه روی داده های دانشکده ی ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود پیاده سازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جدول زمانبندی #جستوجوی ممنوع #ابتکاری #همسایگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)