پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
آیلر پور آدینه [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، محسن اصیلی[استاد مشاور]
چکیده: در بسیاری از مراکز آموزشی، از جمله دانشگاهها و مدارس، تهیه جدول زمان بندی امری معمول می باشد. زمان بندی امتحانات درسی یک گروه آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی یکی از مشکلات پیش روی برنامه نویسان این موسسات می باشد. در این پایان نامه دو روش برای حل مساله زمان بندی امتحانات بیان می شود. روش اول بر مبنای الگوریتم ژنتیک است و روش دوم جست وجوی ممنوع است. در هر دو روش راهکارهایی جهت بهبود بخشیدن به این دو روش ارایه شده است. در این پایان نامه تلاش می کنیم تداخل ها را کاهش داده و ماکزیمم زمان مطالعه را برای دانشجو پیشنهاد کنیم. برنامه برای هر دو روش با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی متلب ٢٠١٠ نوشته شده است و سپس نتایج عددی به دست آمده از این دو روش با هم مقایسه می شوند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم ژنتیک #جست‌وجوی ممنوع #جدول زمان‌بندی امتحانات #همسایگی #روش‌های ابتکاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)