پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهره اسدی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، خسرو حسین زاده بابره[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به معرفی جواب های کارایی و کارایی ضعیف برای یک مساله بهینه سازی چندهدفه می پردازیم. سپس روش اسکالرسازی که یکی از روش های حل مسائل بهینه سازی چندهدفه است را بیان می کنیم. در ادامه، به کمک قضیه دوگان هندسی تناظری که بین مساله اولیه و دوگان است را نشان می دهیم و از قضیه دوگان هندسی برای ارائه الگوریتم بیرونی بنسون کمک می گیریم. الگوریتم بیرونی بنسون، نقاط غیرتسلطی مجموعه شدنی را پیدا می کند. در ادامه دوگان الگوریتم بنسون را بیان می کنیم و با اعمال تغییراتی روی الگوریتم دوگان بنسون، تقریب الگوریتم بنسون را ارائه می دهیم. این الگوریتم با ایجاد تقریبی درونی و بیرونی از مجموعه غیرتسلطی، مجموعه ای از نقاط ε-غیرتسلطی را ایجاد می کند و ثابت می کنیم تقریب درونی، مجموعه ای از نقاط ε-غیرتسلطی ضعیف است. کاربرد الگوریتم ها را در مسائل بهینه سازی شدت پرتو در پرتودرمانی بیان می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه ریزی خطی چندهدفه #بهینگی پارتو #فضای هدف #دوگان هندسی #الگوریتم بنسون #تقریب بیرونی #مجموعه ε-غیرتسلطی #پرتودرمانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)