پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدرضا غریب نژاد [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: نظریه‌ی بهترین تقریب همزمان در شاخه‌های مختلفی از ریاضیات از جمله بهینه سازی، آنالیز عددی و ... به کار برده می‌شود. مثال ساده این بحث یافتن نقاطی از یک مجموعه است که نسبت به نقطه‌ای در فضا دارای کمترین فاصله باشد. در این پایان‌نامه به معرفی مفهوم بهترین تقریب در چند فضای مختلف و ارتباطات آن با آنالیز محدب، و مخروط‌ها پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهترین تقریب #مخروط #مخروط نرمال #مخروط محدب #مجموعه‌ی محدب #فضای متریک مخروطی #فضای نرمال مخروطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)